Υποστήριξη

Πέραν της δυνατότητας επιλογής ανάμεσα σε προϊόντα καταξιωμένων οίκων κατασκευής, βασική προτεραιότητα για την εταιρία μας αποτελεί η μέριμνα για την διασφάλιση των πελατών μας, όσον αφορά την επένδυση τους σε μηχανολογικό εξοπλισμό, μέσω της Ν. Σταφυλοπάτης Α.Ε.

Το τμήμα τεχνικής υποστήριξης διαθέτει έμπειρα στελέχη, που αντιλαμβάνονται την ανάγκη σας για την μείωση του χρόνου αναμονής και επίλυσης κάθε τεχνικού προβλήματος, στο ελάχιστο.

Ιδιαίτερη έμφαση, δίνεται στη διαρκή επιμόρφωση των τεχνικών μας μέσω της συμμετοχής τους στα training courses των εργοστασίων, στη τήρηση των αυστηρών εργοστασιακών προδιαγραφών, όσον αφορά την συντήρηση και την επισκευή, αλλά και στην αποκλειστική χρήση γνήσιων ανταλλακτικών.

Στόχος και όχι μόνον, η απόλυτη ικανοποίηση του πελάτη, μέσω διαδικασιών που εξασφαλίζουν την προστιθέμενη αξία του εξοπλισμού.

Καλέστε μας και δώστε μας τη χαρά να σας εξυπηρετήσουμε!